Op deze pagina vind u een overzicht van onze Wetterhoun fokkers die fokken volgens het verenigings fokbeleid van de Friese Hounen Club

De volgorde van de lijst bevat geen waardeoordeel over de desbetreffende kennel.

Wetterleger's Wetterhounen

Bij de kennel Wetterleger’s Wetterhounen worden Wetterhounen gefokt volgens een hoge standaard met de nadruk op de Wetterhoun als jachthond.

Gelegen in de Hoeksche Waard

 

www. werkendewetterhounen.nl

Friese Stabij en Wetterhoun kennel fan it Marnewetter

Friese Stabij en Wetterhoun kennel fan it Marnewetter ligt in de griene greiden van Friesland.

fan it Marnewetter