Verschuiving ALV

Apr 14, 2024 | Nieuws, Nieuwsbrief, Stabijhoun, Wetterhoun

Beste leden,

Onder het motto “we doen het goed, of we doen het niet”: wij, bestuur van de Friese Hounen Club, vinden dat we door allerlei omstandigheden de ALV van 28 april a.s. niet voldoende zorgvuldig kunnen voorbereiden. Zoals gezegd doen we de dingen graag goed, en daarom verplaatsen we de ALV naar 23 juni 2024. De statuten bieden deze ruimte en daar maken we deze keer gebruik van.

Dit betekent verder:

  • Dat je je nog steeds kunt aanmelden voor het bijwonen van de ALV (zie de rode knop op www.friesehounenclub.nl en
  • dat de sluitingsdatum voor de ledenvoorstellen opschuift naar 2 juni a.s. (deze kunnen ingediend worden bij de secretaris@friesehounenclub.nl.

We vertrouwen op jullie begrip hiervoor, en zien jullie graag op de ALV

Namens bestuur FHC,
Ruud Bijloo,
Voorzitter