Nieuws vanuit Orweja over zweetspoorproeven en SJP’s 

Jan 24, 2024 | Jacht, Nieuws, Stabijhoun, Wetterhoun

Om mee te doen aan een zweetspoorproef is een schotvastdiploma nodig. Voorheen gold een SJP-diploma ook als zijnde schotvast, maar dat telt nu niet meer. Er moet dus echt separaat een schotvastdiploma worden behaald (aantekening sv).

Bij SJP’s worden diverse wildsoorten gebruikt. Dat zijn eend, kraai, konijn, duif en gans. Als bepaalde wildsoorten aantoonbaar niet verkrijgbaar zijn, mag er ook voor andere wildsoorten gekozen worden. De lijst wordt uitgebreid met: 

  • Nijlgans, brandgans, kolgans, meerkoet ter vervanging van de eend,
  • roek, kauw, houtduif en verwilderde duif ter vangen van de kraai en
  • haas, kauw, houtduif en verwilderde duif ter vervanging van het konijn.

Het advies is dan ook dit mee te nemen in je training als je naar SJP’s toewerkt.

Wil je nog specifieke elementen trainen ter voorbereiding op een SJP of alles nog eens oefenen? Kijk dan even bij jachttraining, er zijn nog 2 plekken beschikbaar!