Jongehondendag 2024

Op zondag 7 april, aanvang 11:00 uur, houden wij onze jongehondendag voor de nesten geboren tussen april 2022 t/m april 2023,

  • Oranjehal
  • Bentweideweg 25
  • 7345 AL Wenum Wiesel
  • Vanaf 10:30 uur is de hal geopend

Tijdens deze dag zullen de keurmeesters dhr. W. Wellens en dhr. H. Hoenderken de aanwezige ouderdieren en hun nest beoordelen en bespreken. De nestkeuring kan voor elke hond meteen een eerste keuring voor de fokkerij zijn. Wanneer je daadwerkelijk met je Stabijhoun wilt gaan fokken, is er een tweede keuring nodig of een showresultaat van minimaal ZG waarbij de hond ouder dan 15 maanden moet zijn.

Voor de Wetterhoun geldt dat een keuring of een showresultaat van minimaal ZG voldoende is waarbij de hond ouder dan 15 maanden moet zijn.

De eerste keuring tijdens de nestkeuring is gratis. De kosten voor de tweede keuring vanaf 15 maanden is voor leden € 25,00 en voor niet-leden € 50,00.

Naast deze nestbeoordelingen maken we er een gezellige middag van. Zo zal er aandacht zijn voor opvoeden, jachttraining en een vraagbaak over fokken etc.

Met de betreffende fokkers wordt persoonlijk contact opgenomen waarbij onder meer het verzoek zal zijn de pupkopers te vragen aan de jongehondendag deel te nemen. Indien er geen bezwaren zijn tegen het verstrekken van de adressen van de pupkopers zullen die ook door de vereniging uitgenodigd worden om deel te nemen.

Met behulp van onderstaand inschrijfformulier kunt u zich tot 24 maart 2024 aanmelden.

Tot 7 april in Wenum Wiesel!