Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van de vereniging Friese Hounen Club zijn het behoud en de ontwikkeling van de Friese hondenrassen, te weten de Stabijhoun en de Wetterhoun, het bevorderen van de gezondheid en jachteigenschappen en het promoten van deze rassen. Wij werken aan deze doelstellingen door o.a. het organiseren van evenementen en activiteiten die aansluiten bij de authenticiteit van het ras, het geven van voorlichting, het opstellen en uitvoeren van plannen ter verbetering van het ras, Stabijhoun- en Wetterhounreuen van buiten de vereniging voor de fokkerij toe te laten en samen te werken met zusterverenigingen.

We organiseren diverse evenementen zoals kampioenschapsclubmatches, jongehondendagen, jachtproeven en -wedstrijden en regelmatig wandelingen. De Stabij- en Wetterhoun staan hier uiteraard centraal.

Voor een uitgebreide beschrijving van onze doelen zie onze statuten.