Welkom op onze site!

De vereniging Friese Hounen Club vertegenwoordigt de Stabijhoun en de Wetterhoun. Struin gerust als een Friese hûn door de site. Je vindt hier informatie en activiteiten, en je kunt natuurlijk ook lid worden. Graag tot ziens!

Bepaalde delen van deze website zijn alleen toegankelijk voor onze leden. Om deze delen te bekijken, vragen wij je om je een inlog aan te maken via de menukeuze ‘inloggen’. Wanneer deze inlog aangemaakt is, wordt er gecheckt of er ook een lidmaatschap is. Zo ja, dan wordt de aanvraag goedgekeurd, en zo nee, dan wijzen we de aanvraag af met de vraag of je lid wil worden.